koroze materiálů defektoskopie výškové práce materiálové problémy a poruchy úprava chladících okruhů

Vakutex s.r.o.    !!! Připravujeme nový web !!!

firma Vakutex s.r.o. vznikla v roce 1993 navázáním na činnost firmy Varga.
Z řešení korozních a materiálových problémů elektráren, tepláren, chemických závodů se postupně rozsah činnosti rozšířil zejména o spolupráci se zahraničními firmami, např. CORPEX (speciální prostředky na chemické čištění), TRANE (defektoskopie a defektoskopické kontroly trubek v klimatizačních jednotkách a protikorozní úpravy chladicích okruhů), KURITA (chemická úprava chladících okruhů, inhibitory koroze aj.) a i s českými firmami a institucemi (VŠCHT Praha – spolupráce při řešení korozních a materiálových problémů, speciální chemické rozbory atd.)
Vakutex s.r.o. je zakládajícím členem AKI (Asociace korozních inženýrů) a specialista v oboru koroze, úpravy vod a materiálů.


V současné době se firma zabývá činností zejména:

Vakutex s.r.o., Jezerní 1349/1, 430 03 Chomutov

koroze materiálů defektoskopie výškové práce materiálové problémy a poruchy úprava chladících okruhů